Dozór

Dozór elektroniczny

            Otrzymałeś karę pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku? Zastanawiasz się co dalej, jakie są rozwiązania? A może dostałeś już wezwanie do zakładu karnego? Jedną z najpopularniejszych opcji jest odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, czyli tzw. „bransoletka”.

            Instytucja ta polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych – na nodze skazany założoną ma opaskę, a w domu zainstalowany jest odbiornik. Nie możesz opuszczać Twojego miejsca zamieszkania, poza ustalonym w postanowieniu Sądu harmonogramem.

            Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś w czasie odbywania kary chodził do pracy, na zakupy, czy do kościoła, natomiast musi być to zaznaczone w postanowieniu, a wniosek w tym zakresie musi być właściwie uzasadniony.

            Aby uzyskać zgodę Sądu na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do Sądu Okręgowego w Twoim miejscu zamieszkania. Taki wniosek jest darmowy.

            Aby powyższy wniosek był uwzględniony, musi zawierać stosowne uzasadnienie, musisz spełniać także następujące wymagania:

  1. Wymierzona kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 1 roku oraz nie mogła być orzeczona w warunkach tzw. „recydywy wielokrotnej”
  2. Miejsce, w którym masz zamiar odbywać karę spełnia wymagania techniczne, czyli przede wszystkim pozostaje w zasięgu nadajników (jest to sprawdzane na etapie rozpoznawania wniosku)
  3. Skazany ma określone miejsce stałego pobytu.
  4. Pisemna zgoda osób pełnoletnich, które wspólnie z Tobą zamieszkują.
  5. Zezwolenie na odbycie kary w tym systemie jest wystarczające do osiągnięcia jej celów, a ponadto wyrażeniu zgody nie mogą sprzeciwiać się względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji skazanego.

            Ostatnie przesłanki są niezwykle uznaniowe. Pomożemy Ci Twój wniosek należycie uzasadnić, tak aby miał on jak największe szanse powodzenia.

            Pamiętaj także, że od negatywnego rozstrzygnięcia Sądu I instancji przysługuje Ci zażalenie. Masz na nie 7 dni.

ess. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *