Obszary Działania

nasze

Obszary działania

 • odszkodowania
 • zadośćuczynienia – w tym
  za szkody komunikacyjne
 • windykacje
 • ubezwłasnowolnienie częściowe
  i całkowite
 • zasiedzenie
 • wpisy w księgach wieczystych
 • ustanowienia służebności przesyłu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu
 • kredyty frankowe
 • rozwody
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami (rozdzielność majątkowa)
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • odwołania od decyzji
 • skarga na bezczynność organu
 • pozwolenie na budowę i użytkowanie
 • zajęcie pasa drogowego
 • rozbiórka budowli
 • prawo rolne (w tym “odralnianie” gruntów)
 • prawo własności przemysłowej (ochrona konkurencji)
 • spory dotyczące domen internetowych
 • upadłość konsumencka oraz przedsiębiorców
 • kompleksowa obsługa spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółek
 • sporządzanie i kontrola umów oraz form zatrudnienia
 • niezgodne z prawem rozwiązanie umów o pracę przez pracodawcę lub pracownika
 • odszkodowania
 • windykacja
 • sporządzanie umów
 • bieżąca pomoc prawna i kontrola w działalności spółki
 • skarga na czynności komornika
 • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • nieważność testamentu
 • zachowek
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • podział spadku
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym we wszelkich sprawach karnych
 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • rozgraniczenie nieruchomości